Ukas kandidat

Følg oss:

Lillestrøm SV

Fet, Sørum og Skedsmo SV

HELEN BJØRNØY

Mitt navn er Helen Bjørnøy og er 1.kandidat for Lillestrøm SV til høstens kommunevalg.


Jeg er 65 år, gift og har 4 barn og 3 barnebarn. Jeg bor på Skedsmokorset.


Jeg er akkurat blitt pensjonist og kom da fra jobben som fylkesmann i Buskerud. Har tidligere jobbet som generalsekretær i Plan Norge, vært miljøvernminister og generalsekretær i Kirkens Bymisjon. Er utdannet prest og har jobbet som prest i Tromsø og Drammen.


Av politiske saker er det særlig to området som jeg er opptatt av: klima-miljøspørsmål og fordelingspolitikk.


I kommunepolitikken er jeg dermed særlig opptatt av kommuneøkonomi, areal- og transportplaner og hvordan vi kan gi gode velferdstilbud til barn og unge og til de mest sårbare innbyggerne i kommunen.

Copyright @ All Rights Reserved