Kandidater 2019

Følg oss:

Lillestrøm SV

Fet, Sørum og Skedsmo SV

Kandidater kommunevalget 2019

Helen Bjørnøy


1.kandidat for Lillestrøm SV til høstens kommunevalg. 65 år, gift og har 4 barn og 3 barnebarn og bor på Skedsmokorset.

Har tidligere vært fylkesmann i Buskerud, generalsekretær i Plan Norge, vært miljøvernminister og generalsekretær i Kirkens Bymisjon.


Er særlig to opptatt av områder: klima-miljøspørsmål og fordelingspolitikk.


I kommunepolitikken er hun derfor særlig opptatt av kommuneøkonomi, areal- og transportplaner og hvordan vi kan gi gode velferdstilbud til barn og unge og til de mest sårbare innbyggerne i kommunen.

Jørgen Hammer Skogan


2. kandidat for Lillestrøm SV, og er fra Sørumsand. Han er 22 år og studerer master i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

 
Han brenner for rettferdig fordeling og god velferd. I Lillestrøm kommune vil han arbeide for flere og styrkede fritidstilbud for barn og unge, en rettferdig boligpolitikk, trygge arbeidsforhold og mer.

ANNE-MARIE GISHOLT


3. kandidat for Lillestrøm Sv. Hun har samboer, 3 voksne barn, to barnebarn og tre bonusbarnebarn. Er sykepleier, har jobbet på sykehus i Akershus i 40 år, de siste 15 år vært leder på en stor avdeling på Ahus. Nå er hun pensjonist.


Bor  på Åkrene i Fet, og vil være en representant for utkanten i den nye storkommunen. Hun vil jobbe for at innbyggerne i den gamle hjemkommunen  blir hørt.


Har de siste 4 årene sittet i Fast utvalg for helse og omsorg i Fet kommune.Jobber også som frivillig i Kirkens bymisjon, og får gjennom det innblikk i mange samfunnslag lokalt i kommunen.

 

Er spesielt opptatt av å jobbe mot et samfunn der det er rom for integrering, inkludering og mangfold, og mener forholdene lokalt må legges til rette for at alle skal kunne delta i samfunnet, uavhengig av bl a økonomi, bakgrunn og funksjonsevne.

 

Klimautfordringen er noe hun tar på stort alvor, og det haster med å iverksette tiltak. Kollektivtrafikk og gang/sykkelveier er nøkkelord.

 

 

Rolf Reikvam


4. kandidat på Lillestrøm SV si liste til kommunevalget. 
Rolf har lang erfaring fra politikken blant annet 12 år som stortingsrepresentant. I fire år var han leder i Kirke- utdannings og forskningskomiteen. Før det var Rolf medlem av fylkestinget i Akershus og leder av Utdanningsstyret i 6 år. Rolf bor i Lørenfallet i Sørum og er økonom. Rolf er pensjonist (71 år) og avsluttet sin yrkesaktive periode med eget firma.


Av politiske saker trekker han spesielt frem skole og utdanning som viktig i nye Lillestrøm kommune. Å ta vare på og utvikle de små skolene og de små lokalsamfunnene med gode læringsmiljøer der elevene kjenner seg trygge. I den gode skolen er det lærerne og skolen som bestemmer bruk av tester og prøver. Testing og kontroll skal støtte opp om læringen. 


Han er opptatt av at det ikke skal legges ned skoler for å kjøre barna til større enheter. Utarming av lokalsamfunn ødelegger skoler og læringsmiljøer. En stemme til Lillestrøm SV er en stemme til lokalskolen og til læringsmiljø på barnas premisser.

Copyright @ All Rights Reserved